Archive for October, 2008

Nasaan?

Nakakapagod din pala minsan ang bumiyahe. Kung minsan, nais mo na rin namang tumigil, sa gasolinahan man o sa mismong garahe mo.

Sandali lang. Bago kayo mag-react nang bonggang-bongga, nais ko lamang linawing hindi po ako nagpapaalam sa inyo ngayon. Haha.

Naisip ko lamang, sa loob ng ilang buwang hindi bumiyahe sa mundo ng blogging ang inyong lingkod, napakarami ko na rin palang naranasang uri ng mga biyahe sa buhay ko. May mga ilang nakatutuwa, may ilan ding nakasusulasok. Ngunit higit kailanman, lahat ng mga ito ay tunay na kinalalangkapan ng samu’t saring mga aral para sa isang tulad kong patuloy na binabagtas ang masukal na kagubatan ng buhay.

Minsan, kailangan nating suungin ang isang lugar na ni sa balintataw ay hindi natin naisip puntahan. Ang tao ay likas na matatakutin sa mga bagay o konseptong lingid sa kanyang kaalaman, kaya natural lamang sa atin ang magtanong kung ano ba ang katangian ng nasabing lugar at, higit pa rito, ang daan patungo roon. Sa pagmamadali, marahil, o sa kagustuhang masilayan ang lugar, hindi maiwasang magkamali tayo ng sinakyan, na tiyak na magdadala sa atin sa maling lugar. Kung tama man ang lugar na ating narating, maaaring hindi pala akma ang isang lugar sa panlasa ng isang tao. Sa parehong kalagayan, makikita ang pagkaligaw.

Maaaring alam ito ng taong iyon, maaaring hindi. Subalit higit na mahirap kung lingid ito sa kanya.

Kung ikaw man ay may pag-aalinlangan, simulan mo nang hanapin ang daan pabalik.

Advertisements

October 4, 2008 at 12:36 pm 1 comment


Sino ang Pasahero?

Upang malaman, muling bisitahin ang Know the Buzzerbeater! na pahina. :)

Biyahe Rito, Biyahe Roon

Patok na Biyahe!

  • None

Categories

Mga Nakaraang Biyahe